Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.), která jsou součástí formuláře nebo byla sdělena během registrace jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o návštěvnících nebudou sdělovány třetím osobám.

Návštěvník využívající formulář tímto souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm za výše stanovených podmínek. Zhotovitel má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.ceskakolova.cz užívá na této webové stránce soubory cookies.

Poslední články

ROzhovory

Aktuální výsledky

Übersetzen / Translate / Přeložit »