Spartak Chrastava

Počet hráčů oddílu: 17
Kontaktní osoba: Celler Ladislav, vedoucí oddílu (ladislav.celler@seznam.cz) +420 605 879 042
Webové stránky ( FB ): www.chrastava-cycleball.webnode.cz
Rok založení oddílu: 1957

HISTORIE ZALOŽENÍ CHRASTAVSKÉHO KLUBU CYKLISTIKY 

K založení cyklistiky došlo brzy po skončení 2. světové války. Tehdy u nás zakládal oddíl cyklistiky pan Jaroslav Líbal a Ladislav Svoboda. 0ddíl sdružoval sálovou a silniční cyklistiku. Pro vnitřní neshody však asi po čtyřech letech oddíl zanikl. V roce 1957 obnovil oddíl cyklistiky pan Karel Doucha. Má podporu celého vedení TJ Spartak, která trvá dodnes. Začal se sedmi aktivními členy. Byl zvolen tříčlenný výbor, předsedou se stal pan Karel Doucha, pokladním Vladimír Dlouhý a funkci mechanika vykonával pan Josef Dlouhý st.

Oddílové úspěchy:

Kategorie Žáci

Vrátíme-li se o několik let zpět, zatím největším úspěchem v kategorii žáci bylo umístění dvojice Daniel Fadrhonc a František Rusek, kteří v roce 1999 získali, jak už bylo zmíněno, titul Mistr České republiky a v témže roce zvítězili i v Českém poháru v Nezamyslicích. Za zmínku stojí i rok 2001, kdy jsme v žácích získali na mistrovství České republiky 6. místo. Vzpomeňme ještě na umístění velmi slibné dvojice Michal Horáček – Michal Jelínek, kteří získali 2. místo v tehdy nejvyšší soutěži žáků “Hledáme mistra světa – rok 1991”. Škoda, že se tato dvojice rozpadla, i když na druhé straně je nutno přiznat, že Michal Horáček dosáhl jako orientační běžec těch největších mezinárodních úspěchů ve sportu, který si zvolil.

Reprezentace ČR

V mezinárodních kontaktech stojí určitě za zmínku účast dorostenecké dvojice D. Fadrhonc – F. Rusek na mezistátním utkání ČRSRN v roce 2002, kdy se naše družstvo spolu s dalšími dvěma dvojicemi zúčastnilo dvou turnajů jako reprezentanti ČR. Z posledních let stojí za zmínku.

Z posledních let stojí za zmínku umístění dvojice Herr Adam – Rožec Matěj na 2. místě v domácí soutěži ve finále mistrovství ČR v roce 2019.

Kategorie Junioři

Ve finále mistrovství republiky 20. 6. 2020 ve Svitávce se dvojice Pospíšil Lukáš – Málek Petr umístila na 3. místě. Proto byli pozváni na soustředění reprezentantů ČR do Zlína.

Kategorie Elite

Dvojice Brodský Tomáš – Fadrhonc Daniel se delší dobu drží v 1. lize, což je pro náš oddíl úspěch. V letošním roce skončili na 3. místě těsně za postupem do extraligy. V loňském roce se tato dvojice zúčastňovala i mezinárodních turnajů v SRN, a to v Löbau, kde získali 1. místo, v Zscherbenu obsadili 2. místo a dvojice Fadrhonc Daniel – Košlík Vítezslav v Ebersdorfu obsadili 1. místo.

Übersetzen / Translate / Přeložit »