TJ Sokol Šitbořice

Počet hráčů oddílu: 15
Kontaktní osoba / předseda oddílu: Marek Topolář, marek@topolar.cz, +420 604 131 644
Webové stránky ( FB ): https://www.facebook.com/kolovaSitborice/
Rok založení oddílu: 1992

Po uspořádání několika ročníků mezinárodních turnajů v kolové, které se v Šitbořicích hrají pravidelně od roku 1988, se v lednu roku 1992 sešlo několik příznivců kolové a několik otců dětí ve věku 9 až 12 let a dohodlo se na založení oddílu kolové při Tělovýchovné jednotě Sokol.

Zakládajícími čely byli Josef Bulla, Zdeněk Hladůvka, Jiří Kurdiovský, Zdeněk Nekvapil, Milan Němeček, Jan Nevídal, Josef Rozkydal a Jan Zelinka. Předsedou byl zvolen Jan Zelinka, pokladníkem Josef Bulla a jednatelem Zdeněk Nekvapil. Začátky byly velmi těžké. Nebyla žádná kola, chyběly zkušenosti, byla jen vůle a chuť jít do toho.

Časem jsme zjistili, že v nedalekém Medlově, kde asi v polovině osmdesátých let oddíl kolové zanikl, mají ještě nějaká kola. Jan Zelinka a Zdeněk Hladůvka se tam ihned vydali a navštívili pana Trechu, který kolovou v Medlově vedl. Ten pomohl důležitými informacemi a jeho syn, bývalý hráč, zapůjčil do Šitbořic kolo značky MIFA. To bylo pro začátek jediné kolo, na kterém se dalo jezdit a děti se na něm střídaly. V Malešovicích, obci vedle Medlova, jsme získali pět zrezivělých rámů a další náhradní díly. Po značném úsilí některých otců byla tato kola zprovozněna a šitbořičtí mladí hráči měli konečně na čem hrát.

Prvními hráči, kteří začali hrát kolovou v Šitbořicích byli Roman Hladůvka, Jiří Kurdiovský, Petr Kurdiovský, Jan Nevídal, Jiří Nevídal, Jan Zelinka a Martin Zelinka. 22. března 1992 byla na svaz cyklistiky zaslána přihláška k registraci šitbořického oddílu, což bylo následně potvrzeno pod evidenčním číslem 614.

První Turnaj mistrů světa v kolové se konal v Šitbořicích v roce 1995 a byl to v pořadí 28. ročník. Za 28 let činnosti oddílu kolové se do tréninkového procesu zapojilo přes 70 hráčů. Jak získávali trenéři a hráči znalosti z „tajů“ taktiky tohoto sportu, tak se postupně dostavovaly úspěchy. Tyto však byly vždy spjaty s aktivním přístupem rodičů hráčů k tréninku a činnosti oddílu.

Oddílové úspěchy:

Kategorie U23

2. místo MČR 2014 (Topolář/Starý)
7. místo ME U23 2014 (Topolář/Starý)
3. místo MČR 2015 (Topolář/Drabálek)
3. místo MČR 2019 (Drabálek/Urbánek)

Kategorie Junioři

3. místo ME 2012 (Topolář/Zahálka)
1. místo MČR 2016 (Drabálek/Urbánek Štěpán)
3. místo ME 2016 (Drabálek/Váňa)
2. místo MČR 2017 (Drabálek/Urbánek Štěpán)
1. místo MČR 2018 (Drabálek/Urbánek Štěpán)
4. místo ME 2018 (Drabálek/Urbánek Štěpán)

Kategorie Žáci
1. místo MČR 2013 (Drabálek/Urbánek Štěpán)
1. místo MČR 2014 (Drabálek/Urbánek Štěpán)
3. místo MČR 2019 (Šabata/Urbánek Šimon)

Übersetzen / Translate / Přeložit »